Zespół redakcyjny

Redaktor Naczelny

Piotr Długosz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Zastępca Redaktora Naczelnego

Kszysztof Wasielewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Larysa Kolisnyk (Narodowy Uniwersytet Techniczny ,,Politechnika Dnieprowska")

Sekretarz Redakcji

Mateusz Kamionka (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Redaktorzy Tematyczni

Agnieszka Dziedziczak-Foltyn (Uniwersytet Łódzki)

Rafał Boguszewski (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)

Marcjanna Nóżka(Uniwersytet Jagielloński)

Barbara Worek (Uniwersytet Jagielloński)

Dominika Izdebska-Długosz (Uniwersytet Jagielloński) 

Vít Šťastný (Uniwersytet Karola w Pradze)

Liudmyla Kryvachuk (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Olena Shyyan (Lwowski Regionalny Instytut Podyplomowej Oświaty Pedagogicznej)

Piotr Mikiewicz (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu)