Aktywność młodych Polaków – zaangażowani obywatele podczas pandemii

Autor

DOI:

https://doi.org/10.24917/ycee.10141

Słowa kluczowe:

młodzi Polacy, dobro wspólne, poczucie sprawstwa, aktywność społeczna, pandemia Covid-19, zainteresowanie sprawami publicznymi, petycje, społeczeństwo obywatelskie

Abstrakt

Społeczeństwo obywatelskie uznawane jest za legitymizację systemu demokratycznego, a jego niedostateczny rozwój za zagrożenie społeczne. Literatura przedmiotu wielokrotnie porusza kwestie jego kondycji w Polsce. Niniejszy artykuł wpisuje się w ten nurt badawczy. Kontekstem dla pracy ma być współczesna kryzysowa sytuacja, z którą przyszło się zmierzyć w ostatnich latach w całym świecie – pandemia Covid-19. Publikacja ma na celu uzyskanie odpowiedzi na pytania: Jak w sytuacji pandemii odnaleźli się młodzi obywatele Polski? Jak postrzegają troskę o dobro wspólne? Czy hasła solidarności i odpowiedzialności za współobywateli są nadal aktualne? Czy młodzi obywatele zainteresowani są kwestiami publicznymi? Artykuł mierzy się z przedstawionymi zagadnieniami, opierając się na badaniach własnych autora oraz badaniach CBOS i Instytutu Spraw Publicznych.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Chys, P. (2021). Młodzi Polacy a poczucie wpływu na sprawy publiczne i zaangażowanie w protesty. Warszawa: CBOS.

Feliksiak, M. (2018). Korzystanie z internetu. Warszawa: CBOS.

Forster, E., McCleery, A. (1999), Computer Assisted Personal Interviewing: A Method of Capturing Sensitive Information, IASSIST Quarterly, 23, 2, s. 26–38.

INFOR (2020). Koronawirus: 30 tys. zł za nieprzestrzeganie kwarantanny. Pozyskano z: https://samorzad.infor.pl/sektor/zadania/zdrowie/3633277,Koronawirus-30-tys-zl-za-nieprzestrzeganie-kwarantanny.html (pobrano 24.03.2020).

Kościelniak, C. (2006). Liberalna demokracja a problem odpowiedzialności. W stronę teorii wyboru publicznego. W: K. Brzechczyn, J. Silski (red.), Demokracja. Między ideałem a praktyka, teorią a empirią (s. 47 – 56). Poznań: Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa.

Leszczyński, D. (2015). Przeobrażenia gospodarcze w Polsce w latach 1989–2016. Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM, 12/ 2015, s. 27–46.

Mider, D. (2013). Jak badać opinię publiczną w Internecie? Ewaluacja wybranych technik badawczych. Przegląd Socjologiczny, vol. 62 (1), s. 209–224.

Mrozowicki, A., Nowaczyk, O., Szlachcicowa, I. (red.) (2013). Sprawstwo. Teorie, metody, badania empiryczne w naukach społecznych. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.

Murawska, A. (2022). Społeczeństwo obywatelskie podczas pandemii – model liberalny versus model komunitarny. W: W. Misztal, A. Kościański (red.), Wzory obywatelskości. Gry salonowe czy zwyczaje domowe? (s. 153–174), Warszawa: IFiS PAN.

Niesporek, A. (2007). Siła i słabość społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Kondycja trzeciego sektora. Instytucjonalne ramy działania. Programy rządowe. W: K. Wódz (red.), Negocjowana demokracja, czyli europejskie governance po polsku (s. 96–103). Warszawa: SCHOLAR.

Pazderski, F. (2020). Młodzi w Europie Środkowej 2020. Projekt badawczy NDI. Wyniki badania w Polsce: lipiec 2020. Instytut Spraw Publicznych. Pozyskano z: https://www.isp.org.pl/pl/publikacje/mlodzi-w-europie-srodkowej-2020-wyniki-badania-w-polsce (pobrano 15.12.2022).

Policja.pl (2020). Za narażenie życia i zdrowia innych osób grożą surowe kary – #zostanwdomu. Pozyskano z: https://policja.pl/pol/aktualnosci/186622,Za-narazenie-zycia-i-zdrowia-innych-osob-groza-surowe-kary-zostanwdomu.html (pobrano 27.03.2020).

Przybylska, A., Giza, A. (red.) (2014). Partycypacja obywatelska. Od teorii do praktyki społecznej. Warszawa: SCHOLAR.

Scovil, J. (2021). Zainteresowanie polityką i poglądy polityczne młodych Polaków na tle ogółu badanych. Warszawa: CBOS.

Serwis Rzeczypospolitej Polskiej (2020). [KOMUNIKAT] Czasowe ograniczenia funkcjonowania instytucji lub zakładów pracy w okresie stanu zagrożenia epidemicznego. Pozyskano z: https://www.gov.pl/web/koronawirus/komunikat-w-sprawie-ograniczenia-funkcjonowania-instytucji-lub-zakladow-pracy-w-okresie-stanu-zagrozenia-epidemicznego-w-zwiazku-z-zakazeniami-wirusem-sars-cov-2 (pobrano 20.10.2020).

Siuda, P. (2016). Ankieta internetowa: zalety i wady – rekapitulacja. W: P. Siuda (red.), Metody badań online (s. 28–81). Gdańsk: WN Katedra.

Sztompka, P. (2005). Socjologia zmian społecznych. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Szymczak, W. (2007). Znaczenie wartości w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego. W: E. Balawajder (red.), Społeczeństwo obywatelskie (s. 27–45). Lublin, Wydawnictwo KUL.

Tatarkiewicz, W. (2007). Historia filozofii. Tom 1. Filozofia starożytna i średniowieczna. Warszawa: PWN.

TVP Info (2020). Pół szpitala w kwarantannie. „Babcia czterolatka zataiła informacje”. Pozyskano z: https://www.tvp.info/47268365/pol-szpitala-w-kwarantannie-babcia-czterolatka-zataila-informacje (pobrano 25.03.2020).

Wnuk-Lipiński, E. (2008). Socjologia życia publicznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Pobrania

Opublikowane

2023-04-24

Jak cytować

Murawska, A. (2023). Aktywność młodych Polaków – zaangażowani obywatele podczas pandemii. Youth in Central and Eastern Europe, 10(15), 64–70. https://doi.org/10.24917/ycee.10141