Glokalność postkomunistycznego świata. Perspektywa socjalizacyjna

Autor

  • Krystyna Szafraniec

DOI:

https://doi.org/10.24917/ycee.2020.11.7-21

Słowa kluczowe:

globalizacja, glokalizacja, socjalizacja, kraje postkomunistyczne, młodzież

Abstrakt

Artykuł przedstawia analizy dotyczące roli młodego pokolenia w procesie przemian społecznych w krajach postkomunistycznych. Autorka zwraca uwagę na kontekst, w jakim funkcjonuje młodzież. Z jednej strony, na młodzież ma wpływ trudny okres transformacji ustrojowej. Z drugiej strony, postawy i aspiracje młodzieży są kształtowane przez otwarcie systemu na wpływy globalne. Przedmiotem analizy jest przestrzeń socjalizacyjna, w której funkcjonują młodzi obywatele krajów postkomunistycznych – przedstawiciele pierwszego pokolenia, którego młodość przypadła wyłącznie na nowy system będący w pewnym sensie ich wspólnym doświadczeniem pokoleniowym, odróżniającym ich od starszych. Co wypełnia tę przestrzeń i jaki jest status społeczny przekazów wysyłanych do młodych ludzi przez różne instytucje i grupy społeczne? Analiza objęła dziewięć krajów postkomunistycznych w Europie i Azji. Opiera się na różnego rodzaju istniejących źródłach – krajowych i międzynarodowych, zebranych we współpracy z partnerami zagranicznymi.

Downloads

Download data is not yet available.

Opublikowane

2021-05-19

Jak cytować

Szafraniec, K. (2021). Glokalność postkomunistycznego świata. Perspektywa socjalizacyjna: . Youth in Central and Eastern Europe, 7(11), 7–21. https://doi.org/10.24917/ycee.2020.11.7-21