Pan-/epidemia jako czynnik transformacji praktyk na ukraińskim rynku pracy (na przykładzie młodzieży w Charkowie)

Autor

  • Alexander Golikov V.N. Karazin Kharkov National University

DOI:

https://doi.org/10.24917/ycee.2020.11.30-44

Słowa kluczowe:

пандемия, трудовые практики, онлайн-опросы, молодежь, Харьков, восприятие

Abstrakt

W artykule podjęto problem wpływu pan- / epidemii na procesy transformacji praktyk na ukraińskim rynku pracy. W tym celu jako przypadek empiryczny wybrano młodzież jednego z największych megamiast Ukrainy. Autor przedstawia analizę wyników pilotażowego badania ilościowego metodą ankiet online. Niniejsze badanie analizuje fenomenalność i proceduralność praktyk zawodowych młodych ludzi w Charkowie w sytuacji pan- / epidemicznej. W artykule skupiono się na zmianach statusu pracy wynikających z sytuacji pan- / epidemicznej, percepcji procesów zmian na rynku pracy. W szczególności w wyniku zastosowania kaskady metod analizy (silniowej i klastrowej) wyróżnia się trzy grupy respondentów (idealiści, pragmatyści, materialistyczni profesjonaliści), którzy są szczegółowo badani pod kątem ich cech. Przedstawiono wnioski na temat struktur i potencjalnych trendów zmian, specyfiki transformacji praktyk na rynku pracy ukraińskich megamiast (np. Charków), a także potencjalnych grup ryzyka w zakresie możliwych postaw i orientacji migracyjnych.

Downloads

Download data is not yet available.

Opublikowane

2021-05-19

Jak cytować

Golikov, A. (2021). Pan-/epidemia jako czynnik transformacji praktyk na ukraińskim rynku pracy (na przykładzie młodzieży w Charkowie) . Youth in Central and Eastern Europe, 7(11), 30–44. https://doi.org/10.24917/ycee.2020.11.30-44