Kondycja psychiczna uczniów zamieszkałych na peryferiach po trzech miesiącach od powrotu do szkoły

Autor

DOI:

https://doi.org/10.24917/ycee.9325

Słowa kluczowe:

pandemia COVID-19, zdrowie psychiczne, powrót uczniów do szkoły, adolescenci, obszary wiejskie

Abstrakt

Prowadzone badania mają na celu sprawdzenie, czy powrót do szkoły, do nauczania w ławkach w towarzystwie rówieśników poprawił czy też pogorszył zdrowie psychiczne uczniów. Badania zostały zrealizowane na próbie adolescentów zamieszkujących obszary wiejskie w regionie peryferyjnym. Próba do badań miała charakter celowy i liczyła 552 respondentów z 7 i 8 klas szkoły podstawowej. Do zebrania materiału badawczego wykorzystano ankietę audytoryjną. Uzyskane wyniki wskazują, iż 61% uczniów jest zadowolonych z życia, 52% ma objawy depresji mierzonej skalą WHO-5, a 83% średni i wysoki poziom stresu mierzony skalą PSSC. Wyższy poziom zaburzeń psychicznych częściej miały kobiety, uczniowie zamieszkujący na wsi oraz gorzej oceniający sytuację materialną.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Allgaier, A. K., Pietsch, K., Frühe, B., Prast, E., Sigl-Glöckner, J., Schulte-Körne, G. (2012). Depression in pediatric care: is the WHO-Five Well-Being Index a valid screening instrument for children and adolescents?, General Hospital Psychiatry, 34, 3, 234–241.

Bignardi, G., Dalmaijer, E. S., Anwyl-Irvine, A. L., Smith, T. A., Siugzdaite, R., Uh, S., Astle, D. E. (2021). Longitudinal increases in childhood depression symptoms during the COVID-19 lockdown. Arch. Dis. Child. 106(8), 791–7.

Danielson, M. L., Bitsko, R. H., Holbrook, J. R., Charania, S. N., Claussen, A. H., McKeown, R. E., Cuffe, S. P., Owens, J. S., Evans, S. W., Kubicek, L., Flory, K. (2021). Community-Based Prevalence of Externalizing and Internalizing Disorders among School-Aged Children and Adolescents in Four Geographically Dispersed School Districts in the United States. Child Psychiatry and Human Development, 52(3), 500–514. DOI: https://doi.org/10.1007/s10578-020-01027-z.

Daniunaite, I., Truskauskaite-Kuneviciene, I., Thoresen, S., Zelviene, P., Kazlauskas, E. (2021). Adolescents amid the COVID-19 pandemic: a prospective study of psychological functioning. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, 15(1), 45. DOI: https://doi.org/10.1186/s13034-021-00397-z.

Deolmi, M., Pisani, F. (2020). Psychological and psychiatric impact of COVID-19 pandemic among children and adolescents. Acta Bio-medica: Atenei Parmensis, 91(4), e2020149. DOI: https://doi.org/10.23750/abm.v91i4.10870.

Długosz, P. (2009). Baza danych z badań przeprowadzonych w ramach projektu “Społeczne skutki zmiany oświatowej w Polsce”.

Długosz, P. (2021). The condition of students returning to schools after distance education. The cases of Poland and Ukraine. Youth in Central and Eastern Europe, 8(12), 34–42.

Kieling, C., Baker-Henningham, H., Belfer, M., Conti, G., Ertem, I., Omigbodun, O., Rohde, L. A., Srinath, S., Ulkuer, N., Rahman, A. (2011). Child and adolescent mental health worldwide: evidence for action. Lancet (London, England), 378(9801), 1515–1525. DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(11)60827-1.

Liu, S. R., Davis, E. P., Palma, A. M., Sandman, C. A., Glynn, L. M. (2022). The acute and persisting impact of COVID-19 on trajectories of adolescent depression: Sex differences and social connectedness. Journal of Affective Disorders, 299, 246–255. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jad.2021.11.030.

London, R., Ingram, D. (2018). Social isolation in middle school. School Community Journal, 28(1), 107–127. Pozyskano z: https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1184924.pdf (pobrano: 12.01.2022).

Pincus, R., Hannor-Walker, T., Wright, L., Justice, J. (2020). COVID-19’s Effect on Students: How School Counselors Rise to the Rescue. NASSP Bulletin, 104(4), 241–256. DOI: https://doi.org/10.1177/0192636520975866.

Racine, N., McArthur, B. A., Cooke, J. E., Eirich, R., Zhu, J., Madigan, S. (2021). Global Prevalence of Depressive and Anxiety Symptoms in Children and Adolescents During COVID-19: A Metaanalysis. JAMA Pediatr. 175(11), 1142–1150. DOI: https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2021.2482.

Radwan, E., Radwan, A., Radwan, W. et al. (2021). Prevalence of depression, anxiety and stress during the COVID-19 pandemic: a cross-sectional study among Palestinian students (10–18 years). BMC Psychol., 9, 187. DOI: https://doi.org/10.1186/s40359-021-00688-2.

Rockhill, C., Kodish, I., DiBattisto, C., Macias, M., Varley, C., Ryan, S. (2010). Anxiety disorders in children and adolescents. Current Problems in Pediatric and Adolescent Health care, 40(4), 66–99. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cppeds.2010.02.002.

Schwartz, K. D., Exner-Cortens, D., McMorris, C. A., Makarenko, E., Arnold, P., Van Bavel, M., Williams, S., Canfield, R. (2021). COVID-19 and Student Well-Being: Stress and Mental Health during Return-to-School. Canadian Journal of School Psychology, 36(2), 166–185. DOI: https://doi.org/10.1177/08295735211001653.

Shanahan, L., Steinhoff, A., Bechtiger, L., Murray, A. L., Nivette, A., Hepp, U., Ribeaud, D., Eisner, M. (2022). Emotional distress in young adults during the COVID-19 pandemic: evidence of risk and resilience from a longitudinal cohort study. Psychological Medicine, 52(5), 824–833. DOI: https://doi.org/10.1017/S003329172000241X.

Topp, C. W., Østergaard, S. D., Søndergaard, S., Bech, P. (2015). The WHO-5 Well-Being Index: A Systematic Review of the Literature. Psychotherapy and Psychosomatics, 84, 167–176.

White, B. P. (2014). The perceived stress scale for children: A pilot study in a sample of 153 children. International Journal of Pediatrics and Child Health, 2.2, 45–52.

Xu, H., Zhang, H., Huang, L. et al. (2021). Increased symptoms of post-traumatic stress in school students soon after the start of the COVID-19 outbreak in China. BMC Psychiatry, 21, 330. DOI: https://doi.org/10.1186/s12888-021-03339-3.10.

Pobrania

Opublikowane

2022-05-06

Jak cytować

Długosz, P. . (2022). Kondycja psychiczna uczniów zamieszkałych na peryferiach po trzech miesiącach od powrotu do szkoły. Youth in Central and Eastern Europe, 9(13), 84–90. https://doi.org/10.24917/ycee.9325