„Normalizacja” uczestnictwa młodzieży w protestach w Grecji

Autor

DOI:

https://doi.org/10.24917/ycee.9789

Słowa kluczowe:

demonstracje, młodzież, Grecja, teza o normalizacji, protesty uliczne, kryzys gospodarczy

Abstrakt

W ciągu ostatnich dziesięcioleci liczba demonstracji, a także demonstrantów znacznie wzrosła w większości krajów Europy Zachodniej. Niektórzy uczeni twierdzą, że protesty stały się tak powszechne, że doprowadziło to do „normalizacji” udziału w demonstracjach. Ogólne badania badające „tezę o normalizacji” protestów ulicznych młodzieży poprzez analizę reprezentatywnych zbiorów danych są niezwykle rzadkie. Artykuł ten, analizując dane ankietowe przeprowadzone na próbie młodzieży zebrane w ramach projektu EURYKA, bada kluczowe społeczno-ekonomiczne determinanty uczestnictwa w demonstracjach wśród greckich młodych dorosłych w wieku 18–34 lat. Grecja jest wyjątkowo interesującym studium przypadku do zbadania „tezy o normalizacji” protestów młodzieży, ponieważ niedawna recesja i jej poważne skutki społeczno-ekonomiczne wywołały wyjątkową falę mobilizacji protestacyjnej, w której grecka młodzież była jednym z głównych protestujących sił. Wyniki wskazują, że badane determinanty społeczno-ekonomiczne, takie jak dochód i grupa zawodowa, nie odgrywają znaczącej roli w przewidywaniu demonstracji młodzieży w Grecji. Takie wstępne dowody częściowo potwierdzają „tezę o normalizacji” i są zgodne z powiązanymi badaniami podkreślającymi, że podczas masowych protestów przeciwko oszczędnościom greccy obywatele z szerokiego zakresu warstw społecznych byli mobilizowani do działań protestacyjnych.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Altiparmakis, A., Lorenzini, J. (2020). Bailouts, austerity, and protest: Representative democracy and policy-making in times of austerity. In: H. Kriesi, J. Lorenzini, B. Wüest, S. Hausermann (Eds.), Contention in times of crisis: Recession and political protest in thirty European countries (pp. 184–205). Cambridge University Press.

Briggs, J. (2017). Young people and participation in Europe. Palgrave Macmillan.

Caren, N., Ghoshal, R. A., Ribas, V. (2010). A social movement generation: Cohort and period trends in protest attendance and petition signing. American Sociological Review, 76(1), 1–27.

Dalton, R. J., Cain, B. E., Scarrow, S. E. (2003). Democratic publics and democratic institutions. In: B. E. Cain, R. J. Dalton, S. E. Scarrow (Eds.), Democracy transformed? Expanding political opportunities in advanced industrial democracies (pp. 250–275). Oxford University Press.

Dalton, R. J. (2002). Citizen politics: Public opinion and political parties in advanced industrial democracies (3rd ed.). Chatham House/Seven Bridges Press.

della Porta, D. (2015). Social movements in times of austerity: Bringing capitalism back into protest analysis. Polity Press.

Diani, M., Kousis, M. (2014). The duality of claims and events: The Greek campaign against the Troika’s memoranda and austerity, 2010-2012. Mobilisation: An International Quarterly, 19(4), 387–404.

Earl, J., Maher, T. V., Elliott, T. (2017). Youth, activism and social movements. Sociology Compass, 11(4), e12465. DOI: https://doi.org/10.1111/soc4.12465.

Epstein, I. (2015). Introduction: The global dimensions of contemporary global youth protest. In: Epstein, I. (Ed.), The whole world is texting (pp. 1–24). Sense Publishers.

EURYKA (2020). Integrated report on panel survey analysis (Deliverable 4.2). Workpackage 4: Panel Survey Analysis. Available from: https://www.unige.ch/sciencessociete/euryka/application/files/3915/8046/7680/EURYKA_D4.2.pdf.

Farthing, R. (2010). The politics of youthful antipolitics: representing the “issue” of youth participation in politics. Journal of Youth Studies, 13(2), 181–195. DOI: https://doi.org/10.1080/13676260903233696.

Fieldhouse, E., Tranmer, M., Russell, A. (2007). Something about young people or something about elections? Electoral participation of young people in Europe: evidence from a multilevel analysis of the European Social Survey. European Journal of Political Research, 46(6), 797–822. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1475-6765.2007.00713.x.

Galbraith, J. K. (2016). Welcome to the poisoned chalice. The destruction of Greece and the future of Europe. Yale University Press.

Gallego, A. (2007). Unequal political participation in Europe. International Journal of Sociology, 37(4), 10–25. DOI: https://doi.org/10.2753/IJS0020-7659370401.

Giovanopoulos, C., Dalakoglou, D. (2011). From ruptures to corruption: A genealogy of postdictatorial revolts in Greece. In: A. Vradis, D. Dalakoglou (Eds.), Revolt and crisis in Greece (pp. 91–114). AK Press.

Gurr, T. R. (1970). Why men rebel. Princeton University Press.

Kakepaki, M. (2013). ‘Einai enas neos tropos na akoustei h fonh mou’: emfyles diastaseis ths syllogikhs kai atomikhs drashs sthn Athhna ths krishs. [‘It’s a new way to have my voice heard’: gender dimensions of group and individual actions in Athens during the crisis]. Ellhnikh Epitheorish Politikhs Episthmhs [Greek Review of Political Science], 41, 35–59. DOI: https://doi.org/10.12681/hpsa.14535. [In Greek]

Kalogeraki, S. (2021). Inequalities in young adults’ electoral and non-institutionalised modes of political participation in Greece: Similar or diverse patterns? In: M. Giugni, M., Grasso (Eds.), Youth and politics in times of increasing inequalities (pp. 127–158). Palgrave Studies in Young People and Politics. Palgrave Macmillan, Cham. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-63676-0_6.

Kalogeraki, S., Kousis, M. (2022). Youth political participation in Greece: A comparative, multiple methods perspective. In: S. Kalogeraki, M. Kousis (Eds.), Youth political participation in Greece: A multiple methods perspective (pp. 1–36). Palgrave Studies in Young People and Politics. Palgrave Macmillan, Cham. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-09905-2_1.

Karyotis, G., Rüdig, W. (2018). The three waves of anti-austerity protest in Greece, 2010–2015. Political Studies Review, 16(2), 158–169. DOI: https://doi.org/10.1177/1478929916685728.

Kornetis, K. (2013). Children of the dictatorship: Student resistance, cultural politics and the “Long 1960s” in Greece. Berghahn Books.

Kousis, M. (2023). Anti-austerity protests in Greece. In: D. A. Snow, D. della Porta, D. McAdam, B. Klandermans (Eds.), The Wiley Blackwell Encyclopedia of Social and Political Movements, (Second Edition).

Kriesi, H., Häusermann, S., Lorenzini, J. (2020). Introduction. In: H. Kriesi, J. Lorenzini, B. Wüest, S. Hausermann (Eds.), Contention in times of crisis: Recession and political protest in thirty European countries (pp. 3–28). Cambridge University Press.

Loukakis, A., Portos, M. (2020). Another brick in the wall? Young people, protest and nonprotest claims making in nine European countries. American Behavioral Scientist, 64(5), 669–685. DOI: https://doi.org/10.1177/0002764219885435.

Marien, S., Hooghe, M., Quintelier, E. (2010). Inequalities in non-institutionalised forms of political participation: A multi-level analysis of 25 countries. Political Studies, 58(1), 187–213. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.2009.00801.x.

Meyer, D., Tarrow, S. (Eds.) (1998). The social movement society: Contentious politics for a new century. Rowman & Littlefield Publishers.

Milbrath, L. W., Goel, M. L. (1977). Political participation: how and why do people get involved in politics. University Press of America, Lanham.

Muller, E. N. (1985). Income inequality, regime repressiveness, and political violence. American Sociological Review, 50(1), 47–61.

Mycock, A.,Tonge, J. (2012). The party politics of youth citizenship and democratic engagement. Parliamentary Affairs, 65(1), 138–161.

Norris, P. (2002). Democratic phoenix: Reinventing political activism. Cambridge University Press.

Norris, P., Walgrave, S., Van Aelst, P. (2005). Who demonstrates? Antistate rebels, conventional participants, or everyone?. Comparative Politics, 37(2), 189–206. DOI: https://doi.org/10.2307/20072882.

Paschou, M. (2022). Young Greeks Taking to the Streets: How Protest shapes political socialisation in times of crisis?. In: S. Kalogeraki, M. Kousis (Eds.), Youth political participation in Greece: A multiple methods perspective (pp. 39–63). Palgrave Studies in Young People and Politics. Palgrave Macmillan, Cham. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-09905-2_2.

Peterson, A., Wahlström, M., Wennerhag, M. (2018). ‘Normalized’ pride? Pride parade participants in six European countries. Sexualities, 21(7), 1146–1169. DOI: https://doi.org/10.1177/1363460717715.

Petousi, V., Papageorgiou, Y., Kalogeraki, S. (2022). Engendering Political Participation Among Greek Youth in Times of Crisis. In: S. Kalogeraki & M. Kousis (Eds.), Youth political participation in Greece: A multiple methods perspective (pp. 65–98). Palgrave Studies in Young People and Politics. Palgrave Macmillan, Cham. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-09905-2_3.

Quaranta, M. (2014). The “normalization” of the protester: Changes in political action in Italy (1981–2009). South European Society and Politics, 19(1), 25–50.

Quaranta, M. (2016). Towards a Western European “social movement society”? An assessment: 1980–2009. Partecipazione & Conflitto, 9(6), 233–258.

Rüdig, W., Karyotis, G. (2014). Who protests in Greece? Mass opposition to austerity. British Journal of Political Science, 44(3), 487–513. DOI: https://doi.org/10.1017/S0007123413000112.

Simiti, M. (2014). Rage and protest: the case of the Greek Indignant Movement. Hellenic Observatory Papers on Greece and Southeast Europe, GreeSE paper no. 82. London: Hellenic Observatory, LSE.

Sloam, J., Henn, M. (2019). Rejuvenating politics: Young political participation in a changing world. In: Youthquake 2017 (pp. 17–42). Palgrave Studies in Young People and Politics. Palgrave Pivot, Cham. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-97469-9_2.

Sloam, J. (2013). ‘Voice and equality’: Young people’s politics in the European Union. West European Politics, 36(3), 36(4,) 836–858. DOI: https://doi.org/10.1080/01402382.2012.749652.

Soler-i-Martí, R. (2015). Youth political involvement update: Measuring the role of cause-oriented political interest in young people’s activism. Journal of Youth Studies, 18(3), 396–416. DOI: https://doi.org/10.1080/13676261.2014.963538.

Spannring, R., Ogris, G., Gaiser, W. (Eds.) (2008). Youth and political participation in Europe: Results of the comparative study EUYOUPART. Leverkusen-Opladen, Barbara Budrich-Esser.

Stolle, D., Hooghe, M. (2011). Shifting inequalities: Patterns of exclusion and inclusion in emerging forms of political participation. European Societies, 13(1), 19–142. DOI: https://doi.org/10.1080/14616696.2010.523476.

Teorell, J., Sum, P., Tobiasen, M. (2007). Participation and political equality: An assessment of large-scale democracy. In: J. W. van Deth, J. R. Montero, A. Westholm (Eds.), Citizenship and involvement in European democracies: A comparative analysis (pp. 384–414). Routledge.

Tilly, C. (1983). Speaking your mind without elections, surveys, or social movements. Public Opinion Quarterly, 47(4), 461–478.

Van Aelst, P., Walgrave, S. (2001). ‘Who is that (wo)man in the street? From the normalisation of protest to the normalisation of the protester. European Journal of Political Research, 39(4), 461–486. DOI: https://doi.org/10.1111/1475-6765.00582.

Verba, S., Nie, N. H. (1972). Participation in America: political democracy and social equality. Harper and Row.

Verba, S., Schlozman, K. L., Brady, H. E. (1995). Voice and equality: Civic voluntarism in American politics. Harvard University Press.

Verhulst, J., Walgrave, S. (2009). The first time is the hardest? A cross-national and cross issue comparison of first-time protest participants. Political Behavior, 31(3), 455–484. https://www.jstor.org/stable/40587293

Viola, J. K. (2020). Young people’s civic identity in the digital age. Palgrave Mac.

Opublikowane

2023-04-24

Jak cytować

Kalogeraki, S. (2023). „Normalizacja” uczestnictwa młodzieży w protestach w Grecji. Youth in Central and Eastern Europe, 10(15), 40–47. https://doi.org/10.24917/ycee.9789