[1]
Iuzva, L. 2021. Zdalna edukacja i powrót do szkoły w opinii ukraińskich uczniów: krótkie sprawozdanie z badań. Youth in Central and Eastern Europe. 8, 12 (grudz. 2021), 24–33. DOI:https://doi.org/10.24917/ycee.2021.12.24-33.