Bartosiewicz, M. (2023). Rewolucyjna niemożność. Młodzież rosyjska w świetle inwazji na Ukrainę. Youth in Central and Eastern Europe, 10(15), 4–11. https://doi.org/10.24917/ycee.10118