Iuzva, L. (2021). Zdalna edukacja i powrót do szkoły w opinii ukraińskich uczniów: krótkie sprawozdanie z badań. Youth in Central and Eastern Europe, 8(12), 24–33. https://doi.org/10.24917/ycee.2021.12.24-33