Długosz, P. . (2022). Kondycja uczniów powracających do szkół po zdalnej edukacji. Przypadek Polski i Ukrainy . Youth in Central and Eastern Europe, 8(12), 34–42. https://doi.org/10.24917/ycee.2021.12.34-42