Długosz, P. . (2022). Zdalna edukacja i jej wpływ na szkolne osiągnięcia: badania przekrojowe w Polsce i na Ukrainie. Youth in Central and Eastern Europe, 9(13), 4–19. https://doi.org/10.24917/ycee.9171