Długosz, Piotr. 2022. „Kondycja uczniów powracających Do szkół Po Zdalnej Edukacji. Przypadek Polski I Ukrainy”. Youth in Central and Eastern Europe 8 (12):34-42. https://doi.org/10.24917/ycee.2021.12.34-42.