Iuzva, L. (2021) „Zdalna edukacja i powrót do szkoły w opinii ukraińskich uczniów: krótkie sprawozdanie z badań”, Youth in Central and Eastern Europe, 8(12), s. 24–33. doi: 10.24917/ycee.2021.12.24-33.