Długosz, P. . (2022) „Zdalna edukacja i jej wpływ na szkolne osiągnięcia: badania przekrojowe w Polsce i na Ukrainie”., Youth in Central and Eastern Europe, 9(13), s. 4–19. doi: 10.24917/ycee.9171.