Długosz, P. . „Kondycja uczniów powracających Do szkół Po Zdalnej Edukacji. Przypadek Polski I Ukrainy”. Youth in Central and Eastern Europe, t. 8, nr 12, styczeń 2022, s. 34-42, doi:10.24917/ycee.2021.12.34-42.