Informacje dla bibliotekarzy

Zachęcamy bibliotekarzy do włączenia strony czasopisma do ich systemów bibliotecznych.

W czasopiśmie "Youth in Central and Eastern" publikowane są tylko oryginalne, wcześniej niepublikowane artykuły naukowe, które mieszczą się w zakresie tematycznym czasopisma. Czasopismo jest udostępniane w systemie otwartego dostępu. 

Czasopismo ukazuje się obecnie dwa razy w roku.