Recenzenci

Małgorzata Woźniak-Prus (Uniwersytet Warszawski)
Anna Kola (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Monika Żak (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Marta Jaworska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Krzysztof Czarnecki (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tomasz Leszniewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Łukasz Remisiewicz (Uniwersytet Gdański)
Radosław Marzęcki (Uniwersytet Pedagogiczny)
Іlya Кononov (Uniwersytet w Ługańsku, Ukraina)
Luydmila Yuzva (Uniwersytet Tarasa Szewczenki w Kijowie)
Beata Trzop (Uniwersytet Zielonogórski)
Małgorzata Krywult-Albańska (Uniwersytet Pedagogiczny)
Ewa Krzaklewska (Uniwersytet Jagielloński)
Jarosław Domalewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Maciej Kokociński (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Katarzyna Sekścińska (Uniwersytet Warszawski)Witalij Oniszczuk (Uniwersytet w Odessie, Ukraina)
Iryna Degtyarova (Fundacja Rektorów Polskich)
Natalia Komych (Dnieprowski Państwowy Uniwersytet Spraw Wewnętrznych, Ukraina)
Viktoriya Pantyley (UMCS w Lublinie)
Valeriy Nikolayevskyy (Uniwersytet im. Karazina w Charkowie, Ukraina)
Marcin Gacek (Uniwersytet Pedagogiczny)
Angelika Polak (South-Eastern Finland University of Applied Sciences, Finland)